COFIB

El COFIB presenta la nova imatge corporativa col·legial

El nou logotip i la imatge corporativa s'implantaran progressivament durant les properes setmanes

Dur a terme un procés de rebranding (canvi de la imatge d’una marca corporativa) sol ser un procés complex, ja que requereix acceptar que les coses canvien, acomiadar-nos del passat i ser capaços de mirar cap al futur amb amplitud de mires. Es tracta d’una aposta decidida per innovar, arriscar-se per submergir-nos en la nova identitat que ens representarà a partir d’ara, que expressarà qui volem ser i cap a on anem com a col·lectiu.

El procés de rebranding del COFIB, com és habitual en aquest tipus de procediments, no ha estat fàcil. Es tracta d'un procés complex, que ja va tenir uns primers intents el 2017, però que no es va arribar a materialitzar. Els implicats del COFIB en el procés vam pensar que no era el moment ni l'ocasió de fer un gir de 180 graus en la nostra imatge corporativa.

Aquesta ocasió ha arribat el 2022, en una avinentesa social i cultural que ens ha demostrat que per sobreviure hem de ser capaços d’adaptar-nos als canvis, d’admetre que la tecnologia, la digitalització i les noves formes de comunicació i consum s'han establert en el nostre dia a dia de forma inevitable. Avui hem trobat el moment i la situació per fer realitat l’actualització de la identitat d’una institució del prestigi del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, que en menys de 3 anys complirà 125 anys d’història.

El procés per actualitzar la imatge corporativa col·legial s’ha realitzat a través de l’Agència Somoza Brands i començà de manera tímida, amb propostes d'actualització molt pròximes a la identitat anterior, amb la por i el respecte d’allunyar-nos massa dels símbols que durant dècades han representat tots els col·legiats farmacèutics.

De mica en mica vam anar arriscant més, explorant possibilitats, marcant el color com la línia fonamental que ens uniria a la identitat de la qual veníem. Construírem i desconstruírem els símbols que el representaven, la serp i la copa. Duguerem a terme nombroses reunions i debats per part d’un grup plural de membres del Col·legi i professionals especialitzats en comunicació. Analitzàrem i compararem nombroses identitats d'altres Col·legis i institucions afins. Es realitzaren proves i més proves per concloure en la proposta que avui es presenta a tots els col·legiats.

Sens dubte, l'escollida és la proposta més creativa i interessant. La versió més allunyada de tot allò que coneixíem, la més diferenciada de la resta de logotips del sector. L'elecció més valenta i arriscada de totes.

Una proposta d'identitat minimalista però amb una càrrega conceptual poderosa. El nou logotip destaca la paraula FARMACÈUTICS, posant tots els professionals al centre de la corporació, com a eix i raó de tot el que fa el COFIB com a institució. Es forma amb una paraula sense vocals, emprant únicament les sigles, cosa que convida al lector a completar la resta de la informació de forma mental, representant el valor intel·lectual i informatiu del sector farmacèutic, implicant-lo en l’activitat, fent-lo més partícip i proper, com la pròpia professió farmacèutica.

Però, sobretot, es tracta d'un logotip inclusiu, dirigit a tots els farmacèutics i farmacèutiques de la nostra comunitat, sense distincions ni barreres de gènere, en una mostra clara que som un col·lectiu obert i realista amb les reivindicacions pròpies d'una societat moderna i plural. A més, el nou logotip permet la lectura en ambdós idiomes, català i castellà, així com la seva especialització en una clara mostra que les barreres no tenen cabuda en el nostre sector.

A nivell tècnic, és una construcció tipogràfica elegant, fresca i moderna. Amb una lleu intervenció a la lletra F, de Farmacèutics, on podem apreciar la copa, símbol original de la identitat anterior, i a la base, la creu, símbol universal i identificatiu de la professió. Aquesta lletra F permetrà solucionar nombrosos problemes de publicació que plantejava l'antic logotip a l'àmbit digital i la seva utilització com a isotip o avatar en contextos digitals ens donarà una imatge més moderna i actual.

En definitiva, durant les properes setmanes, aprofitant la menor interacció institucional amb l'Administració pública pròpia del mes d'agost, des del COFIB anirem implantant progressivament la nova imatge corporativa col·legial, començant pel nou logotip i avançant progressivament en tot el procés de rebranding de la nostra institució. Seguirem amb el procés de renovació de la senyalització de la seu col·legial i en els propers mesos llançarem una nova web col·legial, molt més moderna i interactiva.

 

Articles de 2022