COFIB

Format de les receptes privades

Tant des de l’Administració sanitària com des de les pròpies farmàcies de la nostra comunitat se’ns ha alertat de nombroses receptes privades que arriben a les farmàcies sense el format oficial estipulat i que per tant, no compleixen els paràmetres legals necessaris. Des del COFIB hem recordat a les institucions mèdiques i sanitàries implicades la necessitat d’emplenar correctament tots els paràmetres dels models oficials de receptes.

Les receptes mèdiques privades, tant en suport paper com electrònic, incorporen mesures de seguretat que en garanteixen la traçabilitat i l'autenticitat, així com inclou les identitats del pacient i del prescriptor, a més de la seva habilitació per a l'exercici professional.

Us recordam que teniu disponibles per descarregar els cartells i fulletons adreçats als ciutadans sobre el format que han de dur les receptes privades perquè puguin ser dispensades, a mode d'orientació i justificació per als usuaris.

Documents per descarregar: 

Cartell format recepta privada (català) (castellà)

Fulletons format recepta privada (català, castellà, anglès, alemany)

Articles de 2022