COFIB

Nova versió BOT PLUS web

Aquesta versió és accessible al portal del Consell General, Farmacéuticos.com, amb les claus que s'estant utilitzant habitualment com a usuari de BOT PLUS. Simplement, en accedir per primera vegada al programa, haureu d'indicar la província en la que voleu configurar BOT PLUS, de forma que el programa pugui mostrar la informació disponible de l'àmbit autonòmic.

Per accedir- hi, seleccioneu la imatge:

Més informació:

Portal del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics

Guia d'interpretació de pictogrames inclosos a BOT PLUS


 

Articles de 2022