COFIB

Test professional d'antígens a la farmàcia -vàlid per viatjar-

Ara ja pots fer-te el test d'antígens professional a la farmàcia i obtenir el certificat COVID digital UE (CCD UE), vàlid per poder viatjar.

LLISTAT DE FARMÀCIES ADHERIDES

Podeu accedir a consultar el llistat de farmàcies al següent enllaç:  Farmàcies que realitzen tests professionals d'antígens SARS-CoV-2 per a l'emissió del certificat COVID digital UE

REMUNERACIÓ DEL SERVEI

El preu d’aquest servei professional farmacèutic remunerat no està regulat, si bé està fixat el preu màxim de 30 € per a la realització de proves d’antígens, en base al Decret llei 5/2021, de 7 de maig.

Para a més informació pot consultar les següents  webs de consulta de viatges a l'estranger i COVID-19:

Validesa dels certificats CCD-UE obtinguts després de la vacunació (primovacunació i dosis de reforç)

Ministeri de Sanitat: 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm

https://spth.gob.es/#CCD

Unió Europea: 

https://reopen.europa.eu/es/

Organització mundial del turisme (OMT) i Associació Internacinal de transport aeri:

https://www.unwto.org/unwto-iata-destination-tracker

 

Articles de 2022