COFIB

Obligació d'ús de mascaretes a la farmàcia comunitària

El Reial Decret 286/2022, de 19 d'abril, especifica que l'ús de mascareta és obligatori tant als centres, serveis i establiments sanitaris, com als centres sociosanitaris. Per tant, i en ser les farmàcies comunitàries establiments sanitaris (Reial Decret 1277/2003) és obligatori l'ús de la màscara tant per a professionals com per als usuaris.

Us adjuntem l'enllaç al Reial Decret 286/2022, de 19 d'abril, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de les mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf

Es manté l'obligatorietat de l'ús de mascareta, en primer lloc, als centres, serveis i establiments sanitaris, ja que són àmbits on hi pot haver una concentració més gran de persones vulnerables en qui el risc de malaltia greu és més gran i, d'altra banda , en què la probabilitat de transmissió és més alta, ja que són llocs on hi pot haver major nombre de persones amb infeccions respiratòries transmissibles, a més de la COVID-19.

Per tot això, les màscares continuaran essent obligatòries a les farmàcies comunitàries, tant per als treballadors com per als usuaris.

Us recordem que al següent enllaç podreu descarregar-vos cartells en diferents formats que recorden l'obligació de dur la mascareta a la farmàcia:

Cartell A3 ús obligatori de mascaretes actualitzat

Cartell A4 ús obligatori de mascaretes actualitzat

Cartells en idiomes: Cartell Vertical A4

                                 Cartell Horitzonal A4

Ben cordialment,

Maria Antònia Febrer

Secretària del COFIB.

Palma, 20 d’abril de 2022

 

Recomanacions sobre l'ús de mascaretes en espais interiors_Consejo Interterritorial SNS 

Articles de 2022