COFIB

Adhvierte: 8ª Acció Hazfarma

Adhvierte és la darrera acció d'HazFarma, una iniciativa del Consell General de Col·legis Farmacèutics, amb la col·laboració de Laboratoris Cinfa, centrada en les claus per al desenvolupament de Serveis Professionals Farmacèutics Assistencials. Se centrarà en la prevenció de la manca d'adherència al tractament de dos problemes de salut que han incrementat la seva incidència a l'etapa pandèmica, la depressió i l'ansietat.

Objectius

• Proporcionar al farmacèutic eines per a l'abordatge i l'educació dels pacients en la importància de l'adherència al tractament, principalment des del servei de dispensació d'un medicament d'inici o en aquells pacients identificables com a susceptibles d'abandonament del tractament per diverses causes.

• Promoure la realització i registre de Serveis Professionals Farmacèutics Assistencials a través de Nodofarma Assistencial.

• Millorar la pràctica assistencial així com potenciar la imatge del farmacèutic comunitari com a un dels pilars bàsics de l'equip assistencial.

Continguts formatius i registre de dades

• 2 mòduls teòrics: salut mental en època postpandèmica i fonaments per a la prevenció i avaluació de la manca d'adherència.

• Casos clínics interactius, vídeos tipus role play, podcasts, etc.

• Material imprès de lliurament al farmacèutic i al pacient.

Tots els materials estaran disponibles a través de la Plataforma de Formació Continuada del Consell General.

Durant la durada de l'acció, el farmacèutic comunitari haurà de registrar casos de la seva activitat diària, mitjançant un accés específic a l'eina Nodofarma Assistencial disponible per a tots els participants en aquesta activitat formativa.

Cronograma

Inscripció: fins al 23 de desembre de 2021

Inici de l'acció: 10 de gener 2022

Fi de l'acció: 30 de juny 2022

Inscripció i més informació: https://www.farmaceuticos.com/farmaceuticos/agenda/adhvierteprevencion-de-la-falta-de-adherencia-al-tratamiento-13449/