COFIB

Presa de possessió de la Junta de Govern del COFIB

Avui ha tengut lloc l’acte de presa de possessió dels càrrecs electes a la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. El llistat de vocals i membres de la Junta de Govern del COFIB és el següent:

President: Antoni Real Ramis.

Vicepresident: Guillem Torres Rosselló.

Secretària:  Mª Antònia Febrer Bauzà.

Tresorer: Ramón Colom Rubí.

Vocal 1º de Representació General:  Pedro R. Martorell Ysasi.

Vocal 2º de Representació General:  Joan Vicens Caldentey.

Vicepresidenta per Menorca: Mª Dolors Castany Niubó.

Vicepresidenta per Eivissa-Formentera: Mónica Marí Torres.

Vocal representant de Titulars d'Oficina de Farmàcia: Vicente Terrades Gayá.

Vocal representant de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris: Aina Bordoy Bonnín.

Vocal representant d'Alimentació:  Josep Antoni Tur Marí.

Vocal representant de Farmàcia Hospitalària i Atenció Primària: Mª Margalida Santandreu Estelrich.

Vocal representant de Regents, Substituts i Adjunts: Josep Miquel Miró Camps

Vocal representant de Tècnics Superiors de Salut Pública i en l'Administració:  Joan Simonet Borràs.

Vocal representant de Distribució i de Indústria Farmacèutica: Margarita Salvà Juan.

Vocal representant d'Òptica, Optometria i Audiopròtesi: Jaume Rotger Frau.

Vocal representant d'Ortopèdia: Mª Concepció Artigues Gayá.