COFIB

Campanya de fotoprotecció solar 2021

Pòster genèric "Amb el sol... no juguis amb foc" farmàcies

Consells generals (21/06/2021): post 1. post 2

Infància (22/06/2021): portadapost.

Embaràs (23/06/2021): portada, post.

Treballadors al sol (24/06/2021) portada, post.

Pacients amb càncer o que l’han patit (25/06/2021): portada, post 1, post 2.