COFIB

Campanya de fotoprotecció 2021 CGCOF

Com en anys anteriors, el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics (CGCOF) ha posat en marxa la campanya de Fotoprotecció 2021.

Les Vocalies Nacionals de Dermofarmàcia, Alimentació i Òptica Oftàlmica i Acústica Audiomètrica han elaborat informació específica que s'ha consensuat en una guia recollint les principals recomanacions en fotoprotecció en les diferents etapes de la vida. A més, s'ha elaborat una fitxa per a farmacèutics amb els aspectes més destacats de la guia, així com una infografia adreçada a població general amb mites i rumors sobre la fotoprotecció.

Guia fotoprotecció 2021

Fitxa per a farmacéutics

Infografía per a la població

Més informació: https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/categorias/cuidados-verano/2021-campana-fotoproteccion/Paginas/default.aspx