COFIB

Ampliació termini declaració ESVAC

El proper 15 de maig finalitza el termini per a la declaració de dades de vendes de medicaments veterinaris que continguin antibiòtics en la seva composició a través de l'aplicació ESVAC.

ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption)  és una iniciativa d'àmbit europeu per a la recollida i avaluació de dades sobre la venda i el consum de medicaments veterinaris que continguin en la seva composició antibiòtics com a principi actiu. A Espanya el projecte ESVAC està inclòs dins el Pla Nacional enfront de Resistències als Antibiòtics (PRAN).

Aquesta iniciativa s'organitza en tres activitats: la recollida i la validació de les dades; la seva anàlisi i avaluació; i la comunicació dels resultats obtinguts a partir de l'anàlisi de les xifres. Les dades s'aportaran amb caràcter anual i estan referits a l'exercici 2020.

A la pàgina web de l'aplicació, https://sinaem.agemed.es/ESVAC/, pot descarregar el manual d'ús de la plataforma.

Llistat de medicaments inclosos en l'aplicació ESVAC 2021.