COFIB

Nodofarma assistencial

Nodofarma assistencial és una eina de treball en xarxa adreçada als farmacèutics comunitaris que facilita el registre dels Serveis Professionals Farmacèutics Assistencials (SPFA) de forma senzilla, ràpida i protocol·litzada. Aquesta nova eina, adaptada a la societat actual, permet connectar en xarxa a totes les farmàcies que voluntàriament s'adhereixin -de forma gratuïta per als col·legiats-, donant una resposta professional a la transformació digital de la Farmàcia.

D'aquesta manera, permet que tota la xarxa de farmàcies espanyoles pugui prestar SPFA a tots els pacients, amb els mateixos procediments i amb les màximes garanties de seguretat i protecció de dades.

La inscripció a Nodofarma Assistencial està oberta, per inscriure, poden enviar un correu electrònic a l'correu electrònic: illesbalears@redfoco.redfarma.org, indicant el nom i cognoms dels farmacèutics (titular/s i/o adjunt/s) que participaran en el programa.