COFIB

Inici declaració ESVAC

ESVAC és una iniciativa d'àmbit europeu per a la recollida i avaluació de dades sobre la venda i el consum de medicaments veterinaris que continguin en la seva composició antibiòtics com a principi actiu. A Espanya el projecte ESVAC està inclòs dins el Pla Nacional enfront de Resistències als Antibiòtics (PRAN).

L'aplicació ESVAC està disponible per a la declaració de dades de vendes de medicaments veterinaris que continguin antibiòtics en la seva composició des del 15 de gener i fins a l'1 de maig.

Les farmàcies han de declarar les vendes d'antibiòtics veterinaris, que no siguin tòpics, que s'han realitzat al consumidor final del medicament i amb recepta veterinària, tant dels antibiòtics destinats a animals de companyia (gossos, gats, etc), com dels antibiòtics destinats a animals d'abastament.

Aquelles farmàcies que no hagin efectuat cap venda d'antibiòtics veterinaris en 2020 enviaran la declaració buida.

La URL d'accés és: https://sinaem.agemed.es/ESVAC/ on està a la vostra disposició el "Manual d'Usuari" i document de preguntes freqüents, també en professionals del web col·legial.

Les farmàcies registrades que realitzaran en anys anteriors la declaració poden accedir amb el seu usuari (NIF) i contrasenya. En el cas que no recordin la contrasenya poden restablir (Administració d'usuaris / Restablir contrasenya).

En el cas que hi hagués problemes d'accés a la plataforma, els missatges que poden aparèixer són:

  • USUARI NO EXISTEIX: en aquest cas, aquest usuari no està donat d'alta a la plataforma.
  • USUARI / CONTRASENYA NO ÉS CORRECTE: la contrasenya no és correcta, però l'usuari està donat d'alta. Pots recuperar la contrasenya a través de l'opció "Restablir contrasenya".

Per a realitzar qualsevol consulta o informar de qualsevol incidència podeu contactar amb l'administrador de la pàgina des de la mateixa aplicació.

Llistat de medicaments inclosos a la plataforma ESVAC