COFIB

Procediment de dispensació sense prescripció mèdica de tests d'autodiagnòstic de Covid-19

A partir de dijous 22 de juliol de 2021 es poden dispensar els tests d’autodiagnosi de la  COVID-19 sense recepta mèdica a les farmàcies comunitàries de les Illes Balears, així com realitzar la publicitat corresponent.

El farmacèutic ha de demanar a l'usuari perquè té previst utilitzar els tests.

  1. Si és per obtenir la certificació per viatjar, el farmacèutic ha d'informar que no són proves vàlides.
  2. Si és per sospita d'infecció activa, el farmacèutic ha de desaconsellar el test d'anticossos i recomanar el test d'antígens.

 

Dispensació de test d'autodiagnòstic per a la detecció d'antígens del SARS-CoV-2:

El farmacèutic ha d'entregar al pacient el producte amb el tiquet de compra i el full informatiu imprès amb les instruccions per a l'usuari. El tiquet de compra el necessitarà en cas de resultat positiu i hagi de requerir la confirmació diagnòstica a través del Servei de Salut de les Illes Balears.

 

FULL INFORMATIU PER ENTREGAR A L'USUARI (CATALÀ)

HOJA INFORMATIVA PARA ENTREGAR AL USUARIO (CASTELLÀ)

HOW TO USE AN ANTIGEN TEST FOR SELF-TESTING FOR COVID-19 (ANGLÈS)

VERWENDUNG EINES ANTIGENTESTS ZUR SELBSTDIAGNOSE VON COVID-19 (Selbsttest) (ALEMANY)

 

Aquest document ha estat consensuat entre el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears i l'Administració autonòmica com a informació a lliurar a l'usuari.

En aquesta informació per a l'usuari es recull com ha d'actuar la persona en cas d'obtenir un resultat positiu en el test d'autodiagnòstic d'antígens. El farmacèutic ha de lliurar la informació escrita i recalcar durant la dispensació les qüestions més importants:

L'usuari no ha d'acudir al centre mèdic directament, sinó que ha d'iniciar l’autoaïllament i trucar al telèfon 971 211 998.

L'usuari ha d'acudir el dia acordat al centre mèdic per realitzar la prova de confirmació, respectant la distància amb altres persones de 1.5 m, les mesures d'higiene de mans i respiratòria, així com portar posada en tot moment la mascareta quirúrgica, o preferiblement, FFP2.

L'usuari pot triar tant sol·licitar cita a la sanitat privada com a la sanitat pública, segons l'assegurança de què disposi. En tot cas, es precisa de confirmació diagnòstica mitjançant prova PCR. Si es tracta de turistes amb resultat positiu en el test d'autodiagnòstic, es pot proporcionar el telèfon de Infoturisme 971 211 991, on atenen en anglès i alemany, i els orientaran sobre els recursos privats on dirigir-se.

D'altra banda, d'acord al posicionament de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del SNS sobre test d'autodiagnòstic de SARS-CoV-2, a més, cal tenir en compte el següent:

  • Un resultat negatiu no serà tingut en compte per certificar la recuperació ni per certificar l'absència d'infecció activa per al certificat COVID digital.
  • En cap cas, les persones amb resultat positiu en el test d'autodiagnòstic seran considerades com a casos confirmats que motivin la concessió d'una baixa laboral. Davant d'un resultat positiu, s'ha de començar l'aïllament domiciliari i contactar, a través dels serveis sanitaris de la Comunitat Autònoma, per a ser valorat i que es confirmi si es tracta d'una infecció activa mitjançant una prova diagnòstica de confirmació.

Per a més informació podeu consultar la pàgina de l'AEMPS:

Informació general sobre els tests d'autodiagnòstic (AEMPS)

 

Igualment podeu consultar la següent documentació de recolzament a la dispensació realitzada pel Consell General. També es troba disponible al web www.portalfarma.com: 

 

Articles de 2011